Autoklub zakazuje účast licencovaných jezdců a činovníků na nezapsaných podnicích!!!

UPOZORNĚNÍ Vzhledem k množící se účasti držitelů licencí na podnicích, které nejsou zapsány v kalendáři automobilového sportu, upozorňujeme, že tito jezdci a činovníci porušují ustanovení Mezinárodního sportovního

Více