Memorandum o spolupráci při rozvoji užívání dronů.

Ministryně obrany a ministr dopravy podepsali memorandum o spolupráci při rozvoji užívání dronů pro vojenské i civilní užití

 

Ministryně obrany Jana Černochová a ministr dopravy Martin Kupka v pátek 8. dubna 2022 podepsali společné Memorandum o vzájemné spolupráci na podporu rozvoje bezpilotních vzdušných prostředků pro vojenské i civilní užití v České republice.

Umožní přitom ještě intenzivnější a systematičtější spolupráci obou resortů při naplňování jejich priorit a realizaci požadavků. Také bude díky tomu možné prohlubovat zkušenosti a lépe využívat kapacit, a to i v evropském a mezinárodním kontextu. Kromě toho usnadní i upravování pravidel pro regulaci použití dronů, které je doposud velmi omezeno.

„Rozvoj v oblasti dronů jde rychle kupředu, proto musíme adekvátně reagovat. A to není možné bez spolupráce mezi našimi ministerstvy. Chceme umožnit využití potenciálu našeho obranného průmyslu tak, aby z toho při své činnosti těžily jak ozbrojené složky, tak IZS a další organizace,“ uvedla ministryně Černochová s tím, že bude nadále respektováno speciální postavení Armády ČR vzhledem k jejím zákonem stanoveným úkolům.

 

„Bezpilotní prostředky jsou v civilním letectví jednou z nejperspektivnějších oblastí a podpisem memoranda chceme tento potenciál ještě více využít. Optimální rozvoj tohoto odvětví předpokládá např. testování a zavedení tzv. služeb U-space, což právě vyžaduje koordinaci napříč ministerstvy a institucemi. Tomu se chceme intenzivně věnovat. Dáváme tím i jasný signál všem českým firmám a uživatelům, že drony mají budoucnost,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

 

 

Memorandum také předpokládá intenzivnější nasazení dronů při zvládání krizových situací. Příkladem může být použití bezpilotních systémů pro doručení záchranného vybavení do těžko přístupných oblastí zasažených např. nějakou přírodní katastrofou. Celkově má memorandum za cíl vytvořit prostředí pro efektivní sdílení informací a sladění postupů.

To vše za zachování požadované úrovně provozní bezpečnosti, včetně minimalizace nežádoucích dopadů na tradiční uživatele vzdušného prostoru.

 

U-space je vymezená část vzdušného prostoru, kde jsou poskytovány služby k podpoře bezpečného, efektivního a „interaktivního“ provozu většího množství dronů i klasických letadel, a to s vysokou mírou automatizace. Aktuálně jsou i v ČR vytvářeny kapacity a testovány projekty a scénáře, kdy by drony v rámci U-space např. doručovaly kritický zdravotnický materiál nebo se zapojovaly do obdobně praktických a přínosných činností.

 

ilustrační foto

 

www.mdcr.cz