Společnosti jsou ochotny platit více za přepravce s nižšími emisemi CO2.

Je vyvíjen velký tlak na dopravní průmysl, aby přešel na elektrickou energii

Podle předních e-komerčních a výrobních společností v Evropě je silniční doprava oblastí s nejvyšší prioritou pro snižování emisí CO2. Nový průzkum společností Ipsos a Volvo Trucks ukazuje, že společnosti jsou ochotny platit více za přepravce s nižšími emisemi CO2.

 

Výzkumná společnost Ipsos jménem Volvo Trucks provedla průzkum a pohovor s více jak stovkou velkých e-komerčních a výrobních společností v osmi evropských zemích ohledně jejich poptávky po přepravě bez fosilních paliv v budoucích zakázkách.

Naprostá většina těchto společností si stanovila cíle pro snížení své klimatické stopy. 78 % dotázaných uvedlo, že jsou ochotni zaplatit více za dodavatele dopravy s nízkými nebo žádnými emisemi CO2 a 85 % je připraveno změnit dodavatele dopravy, pokud nesplňuje jejich požadavky.

Výzkum také ukazuje jasnou souvislost mezi jejich budoucími obchodními příležitostmi a možnostmi dopravy bez fosilních paliv. 60 % společností věří, že riskují ztrátu zákazníků během příštích tří let, pokud nebudou schopny uspokojit poptávku svých spotřebitelů po dodávkách s nízkými nebo nulovými emisemi CO2.

„Je velmi pozitivní vidět tento velký tlak na nákladní dopravu bez fosilních paliv. Znamená to, že v nadcházejících letech uvidíme masivní posun v tomto odvětví. Věříme, že elektrifikace bude klíčovým motorem pro silniční přepravu s nulovými emisemi a jsme hrdí na to, že již nyní nabízíme plně elektrické alternativy nákladních vozidel pro většinu úkolů.

 

Přechod na elektrický pohon znamená více obchodních příležitostí,“ říká Roger Alm, prezident společnosti Volvo Trucks.

Společnost Volvo Trucks si stanovila globální cíl, že v roce 2030 bude 50 % všech nových prodaných nákladních vozidel tvořit ta na baterie nebo elektrické palivové články. Přechod na elektrickou energii vede Evropa a Severní Amerika, kde jsou cíle ještě vyšší. Například v Evropě je v současnosti ambice stanovena na hranici až 70% všech prodaných nových vozidel v roce 2030.

Fakta o průzkumu
Průzkum byl proveden v červnu 2022 a zahrnoval rozhovory se 100 profesionály na vyšší úrovni, obvykle odpovědnými za nákup, logistiku, řízení dodavatelského řetězce a/nebo udržitelnost.

 

Země zahrnuté do průzkumu byly: Německo, Francie, Spojené království, Itálie, Španělsko, Nizozemsko, Švédsko a Norsko.