Barum Czech Rally Zlín přinese do rozpočtu státu stovky miliónů.

Barum Czech Rally Zlín pomůže taky nastartovat ekonomiku státu

Barum Czech Rally Zlín má dlouhá léta nejen sportovní význam v rámci automobilového podniku započítávaného do FIA Mistrovství Evropy v rally, ale je také důležitá z ekonomického hlediska pro český stát. A to díky mimořádné divácké návštěvnosti, kdy se do Zlína sjíždí každoročně desetitisíce fanoušků, přesněji řečeno 55 000 unikátních a 250 000 kumulovaných návštěvníků z celého světa.

Právě díky návštěvnost je barumka velmi důležitým pozitivním stimulem v oblasti cestovního ruchu, kdy generuje desítky miliónů korun plynoucích jak do regionální ekonomiky, tak hlavně do veřejných rozpočtů, podobně jako z ostatních významných sportovních akcí na území České republiky.

Největší změna přišla v roce 2007, kdy se Barum Czech Rally Zlín dostala pod promotéra, kterým byl světoznámý Eurosport. Samozřejmě není promotér jako promotér stejně jako není sport jako sport. V případě zlínské rally došlo k tomu, že se najednou Barum Czech Rally Zlín těšila mimořádné mediální pozornosti, a to právě díky promotérovi, který vysílal zlínský podnik po celém světě převážně díky sestřihům na velmi silném sportovním kanále.

Zároveň zásluhou vzrůstající mediální sledovanosti stoupala i popularita FIA Mistrovství Evropy a barumky jako takové, kdy do Zlína přijíždělo více a více posádek, hostů, činovníků a hlavně diváků nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Je třeba podotknout, že bez tohoto podniku by do Zlína zahraniční návštěvníci vůbec nedojeli a ekonomika země by byla ochuzena o významné příjmy.

 

 

V letošním roce nastává změna, a to velmi podstatná. Změnil se promotér šampionátu FIA Mistrovství Evropy v rally, a to WRC Promoter GmbH, který spadá pod společnost Redbull Media House. Celý podnik dostane zcela novou krev do žil, neboť bude celý závod po tři dny přenášen živě všechny rychlostní zkoušky na všech mediálních platformách po celém světě. Nikdy v historii se tento projekt ze soutěže na území České republiky ještě nekonal a uvidíme, jaký vliv to bude mít na celkovou popularitu rally.

 

Uvedený promotér není žádným nováčkem v rámci zaštítění podniků, neboť už devátou sezonu dělá promotéra pro Mistrovství světa WRC. Je velmi příjemné zjištění, že i když se celá rally přenáší živě, přesto nemá tento fakt vliv na návštěvnost daných podniků, spíše naopak.

Přiznejme si, že sledování rally na vlastní oči je mnohem větší zážitek a právě vytáhnutí rallysportu na mediální výsluní dává naopak šanci běžným lidem více poznat tento atraktivní sport a přitáhnout je k tomu, aby podnik navštívili.

 

Pojďme se podívat na promotéra i z druhé strany, a to ať už to byl dříve Eurosport a nyní WRC Promoter GmbH. Ano, mnohé přináší a samozřejmě také za to, být součástí uvedeného projektu, něco stojí a mnohdy není jednoduché rozpočet podniku naplnit. Významné sportovní akce jsou i přesto, že stojí více finančních prostředků právě velmi důležité pro ekonomiku země.

Žijeme složitou dobu, kdy jsme stále v covidové době, v době války na Ukrajině a době inflační i energetické. Rozumíme tomu, že se v této náročné době musí šetřit, sami to vidíme i u nás. Na druhé straně, právě významné sportovní akce přinášejí útratou návštěvníků mnohonásobně vyšší prostředky do ekonomiky státu, než sami od státu, města a obcí potřebují.

Cestovní ruch je inovativní a rozvojově efektivní odvětví, bohužel v Česku je toto odvětví velmi podceňované. Institucionálně a systémově není tento sektor ekonomiky smysluplně  podporován. Také v oblasti řízení sportu bychom mohli nalézt mnoho systémových chyb. Přitom cestovní ruch přináší díky multiplikačním efektům do ekonomiky státu cca 600 miliard, což představuje 6% z HDP (2019).

 

 

Sport je také významným přispěvovatelem do ekonomiky země – celkové tržby v multiplikaci činí cca 340 mld. Kč (2019). Obě tyto oblasti pak společně obohacují veřejné rozpočty o cca 200 mld. Kč ročně (2019).

V případě Barum Czech Rally Zlín se jedná o tzv. sportovní cestovní ruch, kdy návštěvníci přijíždějí do Zlína, Zlínského kraje, Česka jen kvůli této sportovní akci. Dosud se připravilo několik zajímavých studií na téma ekonomických přínosů této akce (např. Univerzita Tomáše Bati, Institut turismu, CE-Traffic). Níže uvádíme souhrnná fakta a informace o dopadech akce, jak je ve své komplexní studii zkalkulovala a shrnula spol. Economic impacT v.o.s.

 

– počet kumulovaných návštěvníků byl 251 000, kdy se sčítají jednotlivé místa, rychlostní zkoušky, servisní zóna, start a cíl. Přičemž a co je důležitější, počet unikátních návštěvníků byl 55 000, kdy 64% bylo ze Zlínského kraje, 25% z jiných krajů České republiky a 11% ze zahraničí

– spotřeba vyplývající z pořádání a konání Barum Czech Rally Zlín byla 147 mil. Kč. Návštěvníci musí někde spát, jíst, tankovat, využívat služby, atd.

– tržby z pořádání a konání BCRZ 2019 a multiplikací jsou 289 mil. Kč. Multiplikace jsou návazné služby, kdy vznikne tzv. multiplikační efekt.

– celkové příjmy pro veřejné rozpočty byly 59 mil. Kč, kdy z každých utracených 100 Kč výdajů návštěvníka jde 41 Kč do veřejných rozpočtů.

– kumulace odpracované práce vlivem pořádání vytvořila 197 přepočtených plných ročních pracovních úvazků.

–  nejdůležitější jsou nenahraditelné příjmy do veřejných rozpočtů ve výši 22 mil. Kč. Tato částka představuje hodnotu, kterou Barum rally přinese, a která by nikdy v České republice nebyla utracena, kdyby se tato akce nekonala.

 

 

Částka nenahraditelných přínosů představuje útratu zahraničních návštěvníků. V případě návštěvníků z Česka si přece jen mohou lidé zvolit, zda půjdou na barumku, na koncert nebo do kina. Proto je právě hodnota nenahraditelných přínosů důležitá z hlediska posouzení významu akce. Konkrétně řečeno v roce 2020, kdy jsme museli zrušit pořádání rally, ekonomika České republiky o tuto částku přišla.

 

Jak bylo řečeno, rozumíme tomu, že se v této náročné době musí šetřit, není to pro nikoho jednoduché. Na straně druhé právě významné sportovní a kulturní akce přináší v současné době významné prostředky do ekonomiky měst, krajů a celé České republiky a pomáhají nastartovat ekonomiku země právě díky mimořádné návštěvnosti.

Významné sportovní a kulturní akce přinášejí útratou návštěvníků mnohonásobně vyšší prostředky do ekonomiky státu, než sami od státu potřebují. Závěrem by jsme chtěli poděkovat městu Zlín, městu Otrokovice, Zlínskému kraji a státu jako takovému.

 

Další informace naleznete na www.czechrally.com a nezapomeňte barumku sledovat také na sociálních sítích, oficiálních profilech facebooku, instagramu a twitteru.

 

 

 

 

Ing. Jan REGNER

ředitel Barum Czech Rally Zlín